Inspiration
Förtjänat medievärde och viralitet i onlinekampanjer
7,e Oktober
9:00
Webinar
Reservera din digitala plats
Vad vi kommer prata om
Räckvidden i din kampanj kan väsentligt förbättras genom att maximera det förtjänande medievärdet, som skapas när rätt innehåll placeras i rätt sammanhang.

I detta seminarium visar vi hur du integrerar en kampanj i rätt kontext, vilket får din målgrupp att engagera sig i innehållet, för att säkra organisk räckvidd.
Speakers
Björn Öström
Amplify 360
Verizon Media